Các dự án đặc biệt

Kính mời các nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới địa chỉ: Tầng 3, G16 Tân Triều - KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội.

SĐT: 0987 683 638