Các dự án DRE triển khai

Tên dự án: Mercury Project

Địa chỉ: Ngách 47/18 Nam Dư - Hoàng Mai - Hà Nội

Quy mô: 34.5m2 & 35.6m2

Ngày khởi công: 20/12/2017

Tên dự án: Venus Project

Địa chỉ: Ngách 14/39 Đại Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội

Quy mô: 39.4m2 & 39.4m2

Ngày khởi công: 28/1/2018

Tên dự án: Venus Project

Địa chỉ: Ngách 14/39 Đại Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội

Quy mô: 39.4m2 & 39.4m2

Ngày khởi công: 28/1/2018