Cổ đông chiến lược

Tên Công Ty: HAT GROUP LIMITED

Địa chỉ: The Wenta Business Centre, Suite 66, Electric Avenue, Enfield, Middlesex, United Kingdom, EN3 7XU

MST: 10695513

Vốn dự án: 30%

Thành lập: 28/03/2017

Người đại diện: Hà Anh Tuấn