Dành cho nhà đầu tư

Thị trường bất động sản Việt Nam sẽ còn phát triển với rất nhiều cơ hội và thách thức, điều đó đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một mô hình đầu tư bài bản và chiến lược. Chính vì vậy chúng tôi đã bắt đầu xâu dựng nền tảng đầu tư bằng thời gian và sự trải nghiệm một cách nghiêm túc để có được sự chủ động trong toàn bộ nghiệp vụ đầu tư của mình. Diamond Real Estate là mô hình đầu tư mới có tính chất khép kín - tập trung và hiệu quả.

VỚI DRE CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC CÓ THỂ HỢP TÁC THEO 2 PHƯƠNG THỨC

PHƯƠNG THỨC 1

ỦY QUYỀN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư sử dụng tài chính
mua các BĐS và phát triển nó trên nền tảng nghiệp vụ của DRE

Với phương thức này nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư trên cơ sở các nền tảng về tổ chức của DRE mà không làm mất đi tính sở hữu pháp lý cá nhân với các sản phẩm đầu tư.

Các nhà đầu tư hoàn toàn chủ động về thời gian và kiểm soát được chất lượng bất động sản đầu tư.

Các nhà đầu tư hoàn toàn an tâm về các hoạt động nghiệp vụ đầu tư vì các nghiệp vụ này do các nhân sự chuyên nghiệp, có kinh nghiệm của DRE thực hiện.

DRE sẽ tổ chức tất cả các nghiệp vụ đầu tư. DRE chỉ có được lợi ích khi dự án đầuv tư có lãi, cơ chế lợi ích sẽ được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng hợp tác.

PHƯƠNG THỨC 2

ỦY QUYỀN TÀI CHÍNH

Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ tài chính cho DRE thực hiện các hoạt động đầu tư
với cam kết bảo toàn vốn 100% và lãi suất cạnh tranh

Với phương thức này nhà đầu có thể an tâm hoàn toàn về việc bảo toàn vốn và luôn duy trì lợi nhuận ở mức hấp dẫn.

Hoạt động ủy quyền tài chính hoàn toàn rất linh hoạt, chỉ khi nào kế hoạch đầu tư rõ ràng các hoạt động đầu tư mới có hiệu lực.

Tất cả các nghiệp vụ đầu tư đều được DRE đảm bảo về hiệu quả, an toàn và minh bạch cho toàn bộ quá trình đầu tư.

Để tham gia hợp tác với DRE, các nhà đầu tư hãy liên hệ tới người phụ trách để được tư vấn và hướng dẫn thêm.

0987 683 638

drevietnam@gmail.com