DIAMOND Real estate

Thư ngỏ

Trong suốt hai thập kỉ vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển về mọi mặt. Cùng với đó, thị trường bất động sản Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, các định hướng đầu tư được hình thành ngày càng rõ nét và chuyên nghiệp.

Giới thiệu DRE

Diamond Real Estate là tổ chức đầu tư và phát triển bất động sản chuyên nghiệp có nền tảng hệ thống nhân sự dày dặn về kinh nghiệm, chuyên môn trong đầu tư. Với thị trường bất động sản, chúng tôi có sự gia nhập từ thời điểm khá sớm và đã cùng trải qua không ít các thời kì biến động của thị trường.

Hệ thống tổ chức

Sơ đồ hệ thống tổ chức